16.10.07

Ook heel wat armen in Knokke-Heist

Ter gelegenheid van de ‘Werelddag van Verzet tegen armoede’ op 17 oktober heeft
de Belgische Overheid een profiel opgesteld van de bevolking die in armoede leeft. In ons land kan 1 persoon op 7 beschouwd worden als arm. Het gaat om alleenstaanden met een inkomen van minder dan 822 euro per maand. Ook arm zijn gezinnen, van 2 volwassenen en 2 kinderen, met een inkomen van minder dan 1.726 euro per maand. Dergelijke toestanden komen ook in de badstad nog vaak voor. Nog groter in aantal zijn de mensen met een inkomen dat net boven die bedragen ligt, maar in Knokke-Heist zware huur moeten betalen. Dit leidt soms tot schrijnende en vaak verdoken armoede in de badstad. Armen zijn meestal huurders. Het zijn vooral alleenstaanden of huishoudens met kinderen. Eenoudergezinnen zijn oververtegenwoordigd. Bijna 87% van de personen die risico lopen op armoede zijn niet actief op de arbeidsmarkt. Ook werd in het onderzoek vastgesteld dat armoede wordt doorgegeven van generatie op generatie. De meerderheid van de armen groeide op in een gezin met financiële problemen. Personen die onder de armoedegrens leven geven gemiddeld 40% minder uit dan anderen. Zij besparen op alle posten behalve tabak. Het meest bezuinigen deze huishoudens op uitgaven voor vrijetijdsbesteding, reizen en privé-vervoer: daaraan geven ze 50 tot 60% minder uit dan de doorsnee Belg.