28.9.07

Ook rioolzuivering voor landelijk gelegen woningen

Van de meer dan 30.000 woningen in Knokke-Heist, zijn er nog ongeveer een 170-tal die niet aangesloten zijn op het openbare rioleringsnet. In het gemeentelijk zoneringsplan zijn al deze woningen nu in kaart gebracht. Het is de bedoeling om al deze huizen in de landelijke gebieden aan te sluiten op een individuele waterzuiveringsinstallatie of een collectieve rioolaansluiting. Het zoneringsplan kan iedere burger nog tot 16 november inkijken bij de afdeling Stadsontwikkeling in het stadhuis op het Verweeplein.