26.9.07

Knokke-Heist wil "immobiliëngraantje meepikken"

Door het meer dan verzesvoudigen van de gemeentebelasting op nieuwe of aangepaste bouwvolumes wil Knokke-Heist volgens Eerste Schepen Maxim Willems “een graantje meepikken van de bloeiende immobiliënmarkt” in de badstad. Vanaf 1 oktober moet voor elke afgeleverde bouwvergunning in de kustgemeente 5 euro per kubieke meter inhoud betaald worden. Vroeger bedroeg het tarief slechts 75 cent. De belasting geldt evenwel niet voor eengezinswoningen van mensen die in Knokke-Heist gedomocilieerd zijn en niet groter bouwen of verbouwen dan 1.000 kubieke meter. De fors verhoogde belasting zal de gemeente naar schatting jaarlijks zo’n 320.000 euro opleveren.