29.9.07

Sociale Woningbouw beter beschermd tegen speculatie

Knokke-Heist gaat haar sociale woningbouw beter beschermen tegen speculatie. Zaterdag is de bouw van 50 sociale appartementen en 26 sociale woningen in de wijk Heulebrug voorgesteld. De helft van de appartementen en huizen zijn voor verkoop bestemd. De sociale huisvestingsmaatschappij 't Heist Best neemt voor 20 jaar het herinkooprecht op. Dat moet een dure verkoop van de sociale woningen op korte termijn vermijden. Heulebrug is de nieuwe wijk van meer dan 500 woningen tussen Heist en Ramskapelle. De sociale huisvestingsmaatschappij 't Heist Best heeft er in de eerste fase grond voor 50 appartementen met 1 tot 4 slaapkamers en 26 woningen met 4 of 5 slaapkamers. De bouw van de eerste woningen is gestart. In de tweede fase wil 't Heist Best losse kavels gebruiken voor sociale woningbouw om de sociale mix nog te vergroten.Op de wachtlijst van de huisvestingsmaatschappij staan momenteel een 350-tal namen.De projecten in Heulebrug (76 woongelegenheden), Ramskapelle (40 woningen) en Heist (5 woongelegenheden) moeten een deel van de nood naar betaalbaar wonen opvangen. Inmiddels moet een commissie in de badstad zich nog buigen over wat de definitie is van een "betaalbare woning" in Knokke-Heist.