24.9.07

Markant en Unizo werken samen voor Zelfstandige Vrouwen

Markant, een netwerk van ondernemende vrouwen, en Unizo, de Unie van Zelfstandige Ondernemers, gaan nauwer samenwerken. Beide organisaties hebben afdelingen in Knokke-Heist. Markant en Unizo ondertekenden een overeenkomst om hun krachten te bundelen voor alle initiatieven die specifiek gericht zijn op vrouwelijke zelfstandige ondernemers. De organisaties gaan ook nauwer samenwerken op het vlak van belangenbehartiging. Tussen 1980 en 2005 is het aantal zelfstandige vrouwen sterk toegenomen. In 1980 was nog geen 25 procent van het aantal zelfstandigen een vrouw. In 2005 was dat al 33 procent.