25.9.07

Met vertrek van Verwilghen nemen vrouwen de macht in de oppositie in Knokke-Heist

Woensdagavond zal in Knokke-Heist Isabelle Goeminne de eed afleggen als gemeenteraadslid voor de oppositiepartij Open VLD. Ze doet dat in vervanging van minister Marc Verwilghen, die ontslag nam. Het is meteen een historisch moment om diverse redenen. Het is niet alleen de eerste maal dat de liberale fractie in de gemeenteraad in Knokke-Heist uit een meerderheid van vrouwen bestaat. Het is eveneens de eerste fractie die uit meer vrouwen dan mannen bestaat. Er waren wel reeds fracties bestaande uit 1 vrouw. Maar het is tevens de eerste keer dat de hele oppositie, Open VLD én Vlaams Belang uit meer vrouwen bestaat dan mannen: 5 vrouwen en 4 mannen. Open VLD raadslid Kathleen van der Hooft zegt als nationaal voorzitster van "Open Vld Vrouwen" bijzonder in haar nopjes te zijn.