27.9.07

West-Vlaanderen wil provinciale tweedeverblijfsbelasting invoeren

De West-Vlaamse deputatie heeft in haar begroting 2008 de invoering van een provinciale tweedeverblijfsbelasting opgenomen. De kustburgemeesters hebben daarover hun ongenoegen geuit tijdens een vergadering met Westtoer. Gedeputeerde voor financiën Jan Durnez (CD&V) bevestigde de plannen voor de invoering van de belasting."We sleutelen aan de belastingen", vertelt hij. "De belasting op de tweede verblijven is een nieuwe inkomst voor ons. In ruil daarvan zullen we de belasting voor de bedrijven en gezinnen laten dalen. De opcentiemen op de onroerende voorheffing zal evenwel ook licht stijgen." Ook in Knokke-Heist is men niet te spreken over de nieuwe belasting. Immers de provincie maakt geen kosten ten behoeve van tweede verblijvers, de kustgemeenten doen dat wel!"