17.9.07

Tramsignalen vaak onbetrouwbaar

De speciale verkeerssignalen die eigen zijn aan de kusttram blijken zeer regelmatig onbetrouwbaar in de badstad. Bij de oversteek van de Elizabetlaan ter hoogte van AD Delhaize in Heist West sloegen de knipperende waarschuwingen de voorbije dagen andermaal op hol. Vrijdag en zaterdag flikkerende de TRAM-waarschuwing continu, ook als er geen enkele tram in de buurt was. Dit leidde tot heel wat verwarring bij automobilisten. Omdat zoiets op diverse plaatsen regelmatig gebeurt bestaat het gevaar dat deze waarschuwingslichten in de toekomst minder au serieux worden genomen, met alle mogelijke gevolgen van dien.