18.9.07

C-Power kiest coördinatieplatform voor Thornton-project

Het engineeringbureau C-Power heeft zijn keuze laten vallen op leverancier C3A voor de levering van de projectcoördinatiesoftware. C-Power is de Belgische onderneming die instaat voor de ontwikkeling en de realisatie van het zogenaamde 'farshore' windenergiepark op de Thorntonbank, een zandbank 28 km in de Noordzee. C3A is op zijn beurt gespecialiseerd in software-oplossingen voor de bouwsector. Het windenergiepark is al enkele jaren in voorbereiding en heeft alle benodigde vergunningen verkregen. De uitvoering van de eerste fase van het project is intussen gestart. De boringen voor de zeekabels zijn in uitvoering en via de coördinatiesoftware Autodesk Buzzsaw zijn de betrokken partners met elkaar verbonden om deze beslissende bouwfase tot een goed einde te brengen. Hiervoor werd een multidisciplinair team samengesteld, gaande van designers en studiebureaus tot zelfs medewerkers van verzekeringsmaatschappijen. Bovendien zijn de betrokken fabrikanten afkomstig uit verschillende Europese landen. Buzzsaw leidt de documentstroom van al deze partijen in goede banen. Grote bestanden die anders per mail verstuurd worden, met vertragingen en verschillende documentversies tot gevolg, zijn nu voor iedereen meteen raadpleegbaar in de database van Buzzsaw.


Het 'farshore' windenergiepark op de Thorntonbank is één van de grootste en meest vernieuwende windmolenparken van Europa. De zestig voorziene windturbines vormen een belangrijke stap voor het realiseren van de Kyoto-verplichting in ons land. Tegen 2011 zal de volledige capaciteit benut worden en zullen 600.000 mensen van groene stroom voorzien worden.