20.9.07

Natuur en Bos in gebreke gesteld wegens vossenplaag

Het Zeebrugse havenbestuur MBZ heeft het Agentschap Natuur en Bos formeel in gebreke gesteld in de strijd tegen de toenemende vossenpopulatie. Volgens het havenbestuur komt de afdeling van het Vlaamse Gewest haar verdelgingsplicht niet na. Daardoor huizen er nu teveel vossen in de Zeebrugse achterhaven en zorgen zij voor schade. De vossen vallen 's nachts sedert enige tijd ook Zeebrugge dorp binnen. Ze hebben onder meer al een ravage aangericht onder neerhofdieren in de Polderweg. Het havenbestuur is volgens de administrateur-generaal zelf niet bevoegd om de vossen te jagen. Het Agentschap Natuur en Bos verwijt op haar beurt dan weer dat het havenbedrijf niets onderneemt. Zij zegt dat het ook niet mag jagen in het havengebied omdat het Vlaamse Gewest er geen eigenaar is.