21.9.07

Red Onze Polder niet te redden?

De Vlaamse minister-president Kris Peeters laat voor de Knokke-Heistse actiegroep “Red onze Polder” geen verdere ruimte voor overleg. “Het verdrag over de Ontwikkelingsschets voor het Scheldebekken moet onverkort en zonder dralen worden uitgevoerd. Het verdrag openbreken en het onderdeel natuurherstel, waaronder de uitbreiding van het Zwin, eruit halen is niet aan de orde. In tegendeel, de verdieping, het natuurherstel en vergroten van de veiligheid moeten gelijktijdig uitgevoerd worden”. Dat heeft Peeters donderdag in Middelburg gezegd, waar hij sprak op de jaarlijkse lobby-bijeenkomst voor politici en ondernemers. Hij beklemtoonde dat de start van de derde verdieping in de Westerschelde vóór eind 2007, voor Vlaanderen 'van essentieel belang' is. Hij vertrouwde erop dat het Nederlandse parlement in navolging van het Vlaamse de verdragen nu spoedig zal goedkeuren. Ontpolderen van de Hedwigepolder en vergroting van het Zwin (eveneens door ontpolderen) zijn beide nadrukkelijk in het verdrag over de Ontwikkelingsschets benoemd. Desnoods zal een en ander volgens Peeters bij middel van onteigening moeten gebeuren. De premier vond dat Vlaanderen niet voor niets haast heeft met de derde verdieping van de Schelde. De containerschepen zijn in snel tempo almaar groter geworden en het wordt voor de dieper stekende vaartuigen steeds moeilijker Antwerpen te bereiken. Ook de veiligheid van de scheepvaart is met de nieuwe verdieping gediend, aldus nog de Vlaamse minister-president.