27.7.07

Meer soepele legionallawetgeving

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist wijst de uitbaters van publiek toegankelijke inrichting met een collectieve warmtevoorziening op het versoepelde legionellabesluit dat nu van kracht is. Alleen sanitaire installaties worden nog ingedeeld in risicocategorieën. Voor alle andere installaties gelden specifieke maatregelen al naar gelang het aantal potentieel blootgestelde personen. De aangepaste wetgeving slaat onder meer op ziekenhuizen, rusthuizen, sporthallen, zwembaden en hotels. De Vlaamse overheid werkt momenteel een reeks fiches uit die exploitanten moeten helpen bij het detecteren en saneren van mogelijke probleempunten.


Het volledige Legionellabesluit, de fiches, de checklist, de BBT-studie en overige informatie kunt u terugvinden op www.zorg-en-gezondheid.be/legionella.aspx