22.7.07

Knokkes "Roze Plein" probleem voor parkeerders

Het kunstwerk dat in Knokke als bovenplein van het nieuwe Lichttorenplein fungeert breekt automobilisten zuur op. Chauffeurs die zoals vroeger op het plein parkeren worden niet alleen geverbaliseerd, maar meteen wordt ook hun wagen weggetakeld. Dat is een extra kost van 90 euro. De reden waarom er zo'n extreme verwarring heerst rond het parkeren op het Lichttorenplein heeft te maken met het feit dat het -in opvallend roze steen aangeklede- plein als een "verzelfstandigd object" werd geconcipieerd door kunstenaar Gert Verhoeven. Gevolg is dat de ontwerper van Knokkes "roze plein" erop of errond absoluut geen storende verkeerspaaltjes en signalisatie wil.

Politie en gemeente worden inmiddels overstelpt door vragen van boze toeristen die een dure rekening overhouden aan hun bezoek aan de badstad. In het weekend zag de politie zich genoodzaakt om in de Kustlaan vlakbij het plein een verplaatsbaar bordje neer te zetten met erop "verboden te parkeren of stil te staan". Dat bord slaat echter niet op het plein zélf. Inmiddels wordt in samenspraak met de kunstenaar naar een oplossing gezocht. Gedacht wordt aan het kunstvol plaatsen van straatmeubilair zodat auto's het plein niet meer opkunnen. Ondertussen zullen in de praktijk echter alle wagens op het middenplein en aan de zeekant geverbaliseerd en weggesleept worden. Wie parkeert aan de west- en oostkant van het plein krijgt een flyer met een waarschuwing onder de ruitenwisser. Bij een tweede overtreding wordt daar eveneens geverbaliseerd.

De 43-jarige kunstenaar Gert Verhoeven, die in Brussel woont en werkt, creëert vaak objecten "die op hun beurt ook weer binnen een maatschappelijk systeem terecht komen en daar hun waarde aan ontlenen". Door het aldus verpersoonlijken van een object, in dit geval het plein bij het nieuwe Toerismekantoor, gaat het als het ware een eigen leven leiden. Wat dat betreft werd Verhoeven sterk beïnvloed door Magritte, destijds ook zo'n belangrijke kunstenaar voor Knokke.