27.7.07

Geen bescherming tegen vossen

De aanvragen voor de verdelging van vossen, die zowel het Zwin als de natuurgebieden in Heist-West teisteren, zijn allebei door de Vlaamse overheid afgewezen. Eerder was dat het geval met het natuurgebied het Zwin. Nu is eenzelfde uitspraak gedaan over de Baai van Heist en achterliggende natuurgebieden. Dat is niet naar de zin van het gemeentebestuur van de badstad. Een ook een deel van de natuurbeschermers is niet blij met deze beslissing. Inmiddels passen de Zwinvogels hun gedrag aan in functie van de vossendreiging. Bij een oproep in het verleden deden 19 inwoners aangifte van schade veroorzaakt door vossen. Niet alleen in de landelijke zones, maar ook uit de belendende percelen van Het Zoute. Het ging toen om het doden van 146 kippen en kuikens, en 27 eenden of ganzen. Wat de specifieke problematiek van het Zwin betreft, gaf Bosbouw en Wildbeheer al eerder toe dat met de aanwezigheid van de vos een merkbare achteruitgang van het vogelbestand te merken is op de lokale schaal van het reservaat. Maar prooisoorten gaan nu volgens de wildbioloog een afweerreactie ontwikkelen. Grondbroedende soorten zoals lepelaars gaan in bomen nestelen, meeuwen en sternen op rotskliffen, waar ze nagenoeg onbereikbaar zijn voor de vossen. Veel steltlopers gaan ook uitzwermen over een groter gebied en broeden dan individueel in plaats van in kolonie. Het vossenprobleem is al langer voorwerp van dispuut tussen het Knokke-Heistse gemeentebestuur en de milieuafdelingen van de Vlaamse overheid.