28.7.07

Afwatering hele Zwinstreek moet beter

Na de hevige regen van de voorbije dagen pleit een kwade burgemeester Lippens voor een dringende doortastende aanpak van de afwatering van de Zwinstreek. 'De recent aangekochte mobiele pompen hebben hun dienst bewezen', zegt Lippens. De afwatering van de Zwinstreek gebeurt door vijf aders die via het Leopoldkanaal het overtollige water naar zee moet brengen. 'Wij stonden niet met onze voeten in het water, maar onze mensen moesten de voorbije dagen in ongunstige omstandigheden werken. Al jaren pleit ik om de monding van de Zwinvaart te verbreden maar de overheid heeft daar geen oren naar. Onder meer de landschappelijke bescherming gooit roet in het eten. De gunstige weersomstandigheden voor de plantengroei hebben er bovendien voor gezorgd dat de kanten van beken en grachten nog meer begroeid zijn dan andere jaren, wat natuurlijk ook stremmend werkt. In deze periode voor de oogsten kan niet gemaaid worden, omdat men er eenvoudig niet bij kan. Nu wordt er ook nog vanuit natuurvriendelijk standpunt gepleit voor meer rietkragen en begroeiing… Ook is natuurbescherming voorstander van het betrekkelijk hoog houden van het waterpeil in de winter. Vanuit natuurstandpunt zijn die beschermende maatregelen goed bedoeld, maar wat als de bescherming van de bevólking in het gedrang komt? Wij willen geen toestanden zoals in Poperinge meemaken. Burgemeester Lippens wil begin september dan ook met de plaatselijke gemeentebesturen en de polderbesturen naar de bevoegde Vlaamse minister te stappen om de al zolang gevraagde afwateringsmaatregelen voor de Zwinstreek opnieuw te bepleiten.