12.2.13

Ook landbouwsubsidie voor Compagnie Het Zoute

De Europese landbouwsubsidies komen in ons land niet altijd bij boeren of landbouwbedrijven terecht. Uit onderzoek blijkt dat meer dan 6.000 bedrijven en organisaties bij ons genieten van Europese landbouwsteun. Het gaat om een bedrag van in totaal bijna 228 miljoen euro. De lijst toont dat er vorig jaar subsidies werden uitgekeerd aan de Koninklijke Schenking voor het domein van Ciergnon (34.405 euro), aan de Compagnie 'Het Zoute' van de familie Lippens (1.421 euro) en aan de nv Domanoy, waarin de landerijen en het kasteel Chenay van de adellijke familie Boël zijn ondergebracht (175.323 euro). Ook de Belgische afdeling van de Zweedse meubelketen Ikea (2.000 euro), BNP Paribas Fortis (700.000 euro) en een hele rist abdijen en kerkfabrieken, OCMW's, steden en gemeenten behoren tot de begunstigden. Andere vreemde eenden in de bijt zijn een theaterfestival in de Westhoek, Voka, Unizo, het ACW en het gevangenismuseum van Merksplas. Bart Staes, Europarlementslid voor Groen, erkent het probleem. "We strijden al jaren voor een hervorming van het landbouwbeleid, zodat het ook effectief de boeren bereikt en niet allerlei bedrijven in de agro-industrie of grootgrondbezitters, zoals abdijen of de Koninklijke Schenking."