14.2.13

Nu ook huiswerkklas in Knokke

Na Heist, dat een huiswerkklas heeft in de Spelotheek, beschikt inmiddels ook Knokke over een dergelijk initiatief, namelijk in het wonderwijslokaal in de Marge. De huiswerkklas vangt kinderen op die worden doorgestuurd door de zorgcoördinator van de school om hen te helpen met hun schoolwerk. Het hoofdcriterium om in aanmerking te komen voor de huiswerkklas werd bij aanvang omschreven als: “het onvoldoende aanwezig zijn van de nodige schoolstructuur en –cultuur waardoor goed huiswerk maken in het gedrang dreigt te komen.” De werking van de huiswerkklas is gestoeld op vrijwilligers en mag een succes worden genoemd. Alle kinderen van de huiswerkklas mogen gratis spelmateriaal lenen in de spelotheek. Daarnaast is het de bedoeling om hen in contact te brengen met het gemeentelijk jeugd-, sport- en vrijetijdsaanbod. Voor anderstalige kinderen wordt een taalbad georganiseerd binnen de structuur van de vakantieplusstages. Op de locaties in Heist en in Knokke zijn er twee momenten waarop de kinderen er terecht kunnen om huiswerk te maken onder begeleiding. In Heist is dat op maandag en donderdag vanaf 15.30 uur en in Knokke op dinsdag van 16 tot 17.30 uur en op donderdag van 15.30 tot 170 uur. 

Wenst ook u zich kandidaat te stellen als vrijwilliger in de huiswerkklas, neem dan contact dan op met de Preventiedienst of Speel-o-theek in de Vrièrestraat 26 in Heist. Tel. Karolien Schotte, tel. 050539745, gsm 0497 57 73 39, speelotheek@skynet.be