14.2.13

Meer rijbewijzen ingenomen in Knokke-Heist

De lokale politie van Damme/Knokke-Heist heeft tijdens de voorbije BoB-campagne in totaal 864 ademtests afgenomen. Iets meer dan 7 procent van de bestuurders blies positief. Dit is een stijging met 3 procent in vergelijking met vorig jaar. Ook het aantal ingetrokken rijbewijzen lag hoger. In totaal vonden 39 intrekkingen plaats. ‘Net zoals vorig jaar leveren de kleine, gerichte controles goede resultaten op. De BoB-campagnes zijn een belangrijk middel om bestuurders er aan te herinneren dat drinken en rijden niet samengaan. Het is belangrijk dat we ons samen blijven inzetten voor meer verkeersveiligheid,’ zegt waarnemend korpschef Ronald De Maertelaere. De controleacties lopen ook na de BoB-campagne gewoon door in onze regio.