14.2.13

Kerncentrale gaat plutonium stoken

Borssele, de kerncentrale die het dichtst bij onze Oostkust gelegen is mag in de toekomst plutonium gaan gebruiken om kernenergie op te wekken. Dat is het gevolg van een rechtszaak bij de Nederlandse Raad van State, die werd aangespannen door onder meer Greenpeace en de Zeeuwse Milieufederatie tegen de minister van Economische Zaken, die de vergunning verleende. De milieuorganisaties zijn vooral tegen het gebruik van zogeheten MOX-staven, omdat daar onder meer plutonium in verwerkt is. Plutonium is gevaarlijker en giftiger dan uranium, het hoofdbestanddeel van de meeste splijtstofstaven. Volgens Greenpeace en de Zeeuwse Milieufederatie kan hierdoor de veiligheid en stabiliteit van de kerncentrale worden aangetast. Maar de Raad van State veegde al die bezwaren en argumenten van tafel. De exploitant verwacht de eerste MOX-splijtstofstaven te gebruiken tijdens de splijtstofwisselperiode van volgend jaar.