15.2.13

Extreem laag water hinderde scheepvaart eventjes

De eb aan onze kust heeft donderdag z’n laagste peil bereikt sinds 1930. Dat zegt weerman David Dehenauw. Het water bleef 1,11 m beneden het referentieniveau. Die extreme lage waterstand was een gevolg van sterke zuidelijke winden in samenspel met springtij. Door de extreem lage waterstand moesten sommige grote schepen bij laagwater donderdag even wachten om de haven van Zeebrugge in en uit te varen. De hoogst gemeten waterstand deed zich voor op 1 februari 1953. De zware storm stuwde het water van de Noordzee toen naar een niveau dat 6,66m boven het referentieniveau lag.