29.12.12

Politieke leven herneemt


Komende woensdag herneemt het politieke leven in Knokke-Heist met de installatie van de verkozen gemeenteraadsleden. Daarbij noteert men onmiddellijk al het feit dat Tineke Gobert verkozen op de lijst Gemeentebelangen afstand doet van haar mandaat en haar plaats afstaat aan eerste opvolger Frank Naert. Tijdens dezelfde zitting zal burgemeester Lippens ook verkozen worden tot voorzitter van de gemeenteraad. Vervolgens wordt de rangorde van de zeven schepenen vastgesteld:
1° schepen: Maxim Willems,, 2° schepen: Ingrid Reubens, 3° schepen: Piet De Groote, 4° schepen: Daniël De Vlamynck, 5° schepen: Anthony Wittesaele, 6° schepen: Kris Demeyere, 7° schepen: Paul Geerinckx. De voorzitter van het OCMW wordt na verkiezing van rechtswege toegevoegd aan het college van burgemeester en schepenen.

Daarna zal de gemeenteraad overgaan tot de verkiezing van de OCMW-raadsleden. Dat zijn er elf. Negen zitjes gaan naar de partij Gemeentebelangen en twee naar de N-VA. Van diverse kanten wordt erop gewezen dat de mededeling als zou de N-VA een derde zetel sponsoren voor Jasper Waeghe een en al gebakken lucht is. De partij beschikt slechts over twee zetels. Jasper Waeghe haalde bij de stembusgang met z’n eenmanspartij 1,9 procent van de stemmen. In politieke kringen zegt men, dat als het de N-VA menens was om te ijveren voor een extra signatuur in het OCMW men om democratische redenen iemand van SP.a of Groen had moeten voordragen. Die partijen haalden samen namelijk 8,1 procent van de stemmen. De gemeenteraad buigt zich woensdag ook over de verkiezing van de dertien leden voor de politieraad van de meergemeentezone Damme / Knokke-Heist. Tenslotte zal de gemeenteraad formeel akte nemen van de volledige omvorming van het gemeenteambt van “plaatselijk ontvanger” in het ambt van “financieel beheerder”.