26.12.12

N-VA steunt kandidaat éénmanspartij voor OCMW-zetel in Knokke-Heist.

De N-VA Knokke-Heist draagt drie kandidaten voor om in de nieuwe OCMW-Raad te zetelen. De eerste twee kandidaten zijn Dr. Jean-Marc Gillardin en Katja Bataillie. Zij kennen de sociale sector en zullen de komende zes jaar hun expertise ter beschikking stellen van de gemeente. De derde kandidaat die wordt voorgedragen, stond niet op de N-VA kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Jasper Waeghe koos ervoor om op 14 oktober met een éénmanspartij naar de kiezer te trekken. Op 14 oktober kreeg de partij Gemeentebelangen 65% van de stemmen, N-VA counterde als enige met 21% van de stemmen. Daarbij bleven volgens de N-VA 14% van de kiezers die op andere partijen hebben gestemd "verweesd achter". In een mededeling zegt de partij, dat de mensen die door het systeem niet vertegenwoordigd worden met Jasper Waeghe alsnog een stem krijgen. De N-VA heeft alle verkozen gemeenteraadsleden opgeroepen om de kandidatuur van Jasper te steunen.