27.12.12

Nieuw draaiboek bij ongevallen op zee

De Stuurgroep Previs-Zeevissersfonds heeft donderdag het nieuwe draaiboek gepubliceerd in verband met “Ongevallen op Zee voor Visserij en Pleziervaart”. Het draaiboek geeft concreet aan welke stappen nabestaanden en andere betrokken instanties moeten ondernemen indien er zich een ongeval op zee voordoet. De handleiding is nu van toepassing voor zowel dodelijke ongevallen als voor ernstige arbeidsongevallen. Alle vissers, pleziervaarders en hun familieleden kunnen het boek vanaf 3 januari gratis verkrijgen bij Previs/Zeevissersfonds, bij de Provincie West-Vlaanderen, in het Erkend Sociaal Secretariaat van de Kust, bij de Scheepvaartpolitie, de sociale diensten van de gemeenten en de vakbonden. De update van het draaiboek is door Previs gecoördineerd. Previs staat voor Preventie van arbeidsongevallen aan boord van vissersvaartuigen.