27.12.12

Plannenregister voor plaatselijke goedkeuring bouwdossiers

De gemeenteraad van Knokke-Heist heeft het Plannenregister vastgesteld. Dit is een vereiste om in de badstad zelf bouwaanvragen te kunnen goedkeuren. Het register bevat alle plannen die een invloed kunnen hebben op het nemen van een ambtelijke beslissing op het vlak van ruimtelijke ordening. Om zelfstandig stedenbouwkundige vergunningen te mogen afhandelen moet een gemeente voldoen aan een vijftal voorwaarden. Naast een plannenregister zijn ondermeer ook nodig een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, een register van onbebouwde percelen en een gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar.