26.12.12

Gedragscode afgesproken met Franse vissers

Belgische en Nederlandse sleepnet- en staandwantvissers hebben met de Franse staandwantvissers een gedragscode ondertekend. Die moet zogeheten “ruimteconflicten” voor de Franse kust helpen voorkomen. In de winter en het vroege voorjaar vissen Belgische en Nederlandse vaartuigen ook vaak voor de Franse kust. Dit resulteerde regelmatig in het afvissen van staande netten, visverlet en spanningen tussen de Franse, Belgische en Nederlandse schepen. Dat heeft in het verleden voor de kust geleid tot zware confrontaties tussen de vissers. Tijdens eerder overleg werden: “géén of onvoldoende onderlinge communicatie, gebrek aan wederzijds begrip en respect en ruimtegebrek als de belangrijkste oorzaken voor de problemen” genoemd. Op een nieuwe bijeenkomst tussen mensen van de Rederscentrale, het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) en vertegenwoordigers van de Nederlandse en Franse vissers werd nu “een compromis gevonden om rekening met elkaar te houden”. Van de vissers wordt ondermeer verwacht dat ze altijd uitluisteren op VHF kanaal 16 en communiceren via de Noord-Franse Verkeerscentrale”. Verder dienen de netten op een uniforme manier gemarkeerd te worden. De afspraken worden nu uitgewerkt in coördinaten die aan alle betrokken partijen worden overgemaakt.