19.10.12

Wijziging timing werken 2de fase Fincentlaan

In overleg met het gemeentebestuur heeft de aannemer de timing voor de werkzaamheden in de Fincentlaan tussen de Paul Parmentierlaan en Lippenslaan in Knokke aangepast. Het opbreken van het trottoir langs de onpare kant zal nu op woensdag 7 november van start gaan. De maandag daarop beginnen dan de werkzaamheden. Op maandag 17 december wordt gestart met het opbreken van het voetpad langs de pare kant. Gelijktijdig wordt ook het voorlopig herstel uitgevoerd van het trottoir langs de onpare kant. Tijdens deze werken zal de straat vanaf 6 november tot de kerstvakantie niet toegankelijk zijn voor het verkeer. Tijdens de werkuren van 7 tot 19 uur kunnen kranen en werfwagens hinder veroorzaken. Na de werkuren zal plaatselijk verkeer in de mate van het mogelijke toegelaten worden.