18.10.12

Hondenpoep blijft grootste erger

Uit een bevraging door jobstudenten van de dienst promotie-preventie in Knokke-Heist blijkt dat er vijf grote overlastproblemen zijn waar de burgers zich aan ergeren. Het gaat in eerste instantie om hondenpoep en honden op het strand. Daarna komen de meeuwen en geluidsoverlast. Op de vierde plaats vinden we zwerfvuil en sluikstorten. Het vijfde grote ergerpunt is het parkeerbeleid en het verkeerd parkeren. Het gemeentebestuur besluit hieruit dat de gemeentelijke prioriteiten behouden blijven met name de aanpak van hondenpoep, overlast en de netheid. De jobstudenten hebben deze zomer bij de burger ook gepolst naar hun kennis over de gemeentelijke administratieve sancties (GAS). In totaal werden 1297 bevragingen afgenomen. De burgers kennen het bestaan van de Gemeentelijke Administratieve Sancties en weten dat het wordt toegepast voor het bestrijden van kleine overlast zoals wildplassen, hondenpoep en uitgaansoverlast. Slechts een klein percentage blijkt op de hoogte te zijn dat de badstad dit soort boete heeft ingevoerd. Vooral toeristen weten het niet.

Verdere informatie over de Gemeentelijke Administratieve Sancties kunt u bekomen op onderstaand adres: Preventiedienst, De Vrièrestraat 26, 8300 Knokke-Heist, T 050 630 473, preventie@knokke-heist.be