18.10.12

Verdienen vissers over 10 jaar dubbel zoveel?

De Commissie Visserij in het Europees Parlement beslist op 28 november over het nieuwe beleid. Daar hangt ook voor onze vissers veel van af. Een onderzoek door het gespecialiseerde bureau Framian BV pleit voor een ambitieuze hervorming van de Europese visindustrie. Volgens het Wereldnatuurfonds, dat het onderzoek liet uitvoeren, is het absoluut nodig dat de visbestanden zich kunnen herstellen. Daartoe moeten meerjarenplannen worden opgesteld waar alle partijen bij betrokken zijn. Ook moet de "bijvangst", het dumpen van ongewild gevangen vis, sterk teruggedrongen worden tegen ten laatste 2018. Als de visbestanden de kans krijgen om zich te herstellen, dan kunnen daar over tien jaar al de vruchten van geplukt worden, zeggen de onderzoekers. Europese vissersschepen kunnen dan 2,8 miljoen ton extra vangen, en zo een bijkomende opbrengst van 2,1 miljard euro per jaar realiseren. Het inkomen van een gemiddelde Europese visser zou daardoor met de helft kunnen stijgen, aldus het rapport.