17.10.12

Veiliger spoorwegovergang voor nieuw zwembad

Al van bij de start van Sportoase in Knokke-Heist afgelopen zomer dringt de gemeente bij spoorwegbeheerder Infrabel aan om de spoorwegovergang naar het nieuwe Duinenwater zwembad veiliger te maken. Te meer daar de sporen sinds de opening van het zwembad midden augustus al tienduizenden keren overgestoken zijn. Voor de auto’s zijn er 'halve slagbomen'; voor fietspad en trottoir ook elk een kleine slagboom. De treinen rijden bij aankomst en vertrek uit het station van Knokke traag. Als gevolg nogal lange wachttijden voor wie de sporen moet oversteken. De halve slagbomen die voor het autoverkeer bestemd zijn vormen voor ongeduldige voetgangers en fietsers, waaronder veel kinderen, echter een uitdaging om er bij een naderende trein toch nog vlug tussen door te slalommen.  Het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling in Knokke-Heist heeft andermaal bij Infrabel aangedrongen om slagbomen over de hele breedte van de weg te installeren. Na een eerdere weigering omdat “de bestaande overgang van 2de categorie volledig binnen de geldende normen valt” is Infrabel nu toch overstag gegaan. Nadat de gemeente aanvoerde, dat het gevaar voor een ongeval reëel is omdat jongeren nu eenmaal geneigd zijn om een voorgeschreven traject juist niet te volgen, gaat de spoorwegbeheerder het dossier voorleggen aan de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer.