6.6.12

Passieve visserij tussen windmolens op zee?

Een haalbaarheidsstudie over passieve visserij voor onze kust moet uitwijzen of in de toekomst zal kunnen gevist worden tussen de windturbines. De Rederscentrale is alvast vragende partij om de windmolenparken te gebruiken als visgebied.. Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek start een project om de exploitanten van de windparken te overtuigen visserij toe te laten. In het Belgische deel van de Noordzee zijn vijf gebieden afgebakend als windmolenpark. Daardoor verliezen de Vlaamse vissers circa 4 % van hun visgronden voor onze kust. Volgens de Rederscentrale zijn de windmolenparken ideaal voor de passieve visserij met netten die worden uitgezet, maar niet worden voortgetrokken.