4.6.12

Eerste fase in bouw tweede LNG-steiger klaar

Vandaag werd in Zeebrugge de laatste buispaal geplaatst aan de funderingsstructuur van de tweede LNG-steiger in de voorhaven. Dit betekent het einde van een belangrijke fase in de aanbouw. Deze structuur wordt in een volgende fase gebetonneerd, waarna Fluxys de werken aan de bovenbouw kan aanvangen. Aan de bijkomende steiger worden de nodige voorzieningen aangebracht die zowel het lossen van grote LNG-schepen als het laden van kleinere schepen en bunkerschepen mogelijk maken. Nu globaal wordt gezocht naar alternatieven voor nucleaire energie, wint energievoorziening door LNG aan belang. LNG is een primaire energiebron die aanwezig is in de natuur en die zonder verdere bewerking kan worden gebruikt. Bovendien is het de fossiele brandstof met de laagste CO2-uitstoot. Door de strengere emissienormen voor zeeschepen en de toenemende olieprijzen kijkt de maritieme sector met grote interesse naar LNG als brandstof voor zeeschepen. De haven van Zeebrugge neemt hier alvast een pioniersrol in en zet een belangrijke stap om in de toekomst te fungeren als LNG bunkering hub. Zeebrugge speelt een voorname rol in de aardgasbevoorrading van de Europese markten. De bouw van de tweede steiger in het LNG-dok in de oostelijke voorhaven moet de positie van de haven als main hub voor vloeibaar aardgas nog versterken. "Zeebrugge vergroot hierdoor haar flexibiliteit in het ontvangen van LNG-schepen. Naast de huidige importfunctie richt Zeebrugge zich de voorbije jaren ook meer op de mogelijkheden voor het exporteren van LNG", aldus havenvoorzitter Joachim Coens.