6.6.12

Lokale politie waarschuwt voor oplichters

De lokale politie Damme/Knokke-Heist waarschuwt handelaars voor een oplichtersbende die de wisseltruc gebruikt. De voorbije 2 weken werden al 4 winkeliers, in het centrum van Knokke-Heist, het slachtoffer van deze malafide praktijk. De oplichters gaan als volgt te werk. Ze betalen een kleine aankoop met een bankbiljet van 500 euro. Als de verkoper het wisselgeld geeft, bedenken de klanten zich. Ze annuleren de aankoop of vragen om het wisselgeld om te wisselen voor kleinere coupures. Tijdens de verwarring, die hierdoor ontstaat en opzettelijk wordt gecreëerd, vertrekken de oplichters met een aanzienlijke winst. In één van de gevallen liep het nadeel zelfs op tot 4500 euro.

Wie zijn de oplichters?
De benadeelde handelaars spreken over een man en een vrouw met een getaande huidskleur. De man meet ongeveer 1, 85 meter. De vrouw is kleiner van gestalte en heeft lang, zwart haar. Let op! Mogelijks bestaat de oplichtersbende uit meer dan 2 personen.

Hoe kunt u zich beschermen tegen de wisseltruc?

Hanteer steeds een standaard werkwijze bij het ontvangen en teruggeven van geld. Hier volgen nog enkele praktische tips:
Voer de geldomwisseling stap voor stap uit.
Steek het ontvangen biljet in een klem aan de kassa tot na het afrekenen. Zo kan de klant geen verwarring zaaien over de waarde van het verkregen biljet. Hebt u geen klem? Stop het ontvangen biljet op een plaats in de kassa waar u meteen kunt nagaan hoeveel de klant gaf. Doe dit vooraleer u het wisselgeld uit de kassa haalt.
Laat de koopwaren op de toonbank staan tot na de afrekening. Als de klant nadien iets anders kiest, dan blijft de situatie ongewijzigd en kan de klant geen gebruik maken van een eventuele afleiding om (wissel)geld te ontvreemden.
Wees alert als u ingaat op een vraag om geld te wisselen. Laat u niet afleiden door vragen. Tel het ontvangen geld luidop mee met de klant. Doe hetzelfde met het wisselgeld.
Verwijs de klant desnoods door naar een financiële instelling om zijn grote biljetten te wisselen.

Slachtoffer of getuige van de wisseltruc?

Neem onmiddellijk contact op met de lokale politie op het noodnummer 101 of + 32 50 619 619. Beide nummers zijn 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 beschikbaar. Een duidelijke beschrijving van de verdachte(n), de vluchtrichting, het gebruikte voertuig enzoverder kan de politie helpen bij het onderzoek. Let op! Breng hierbij uw eigen veiligheid niet in gevaar!