22.3.12

Vrijwilligers gezocht voor verkiezingen

Bij de stembusgang op zondag 14 oktober worden in Knokke-Heist 31 gemeenteraadsleden verkozen. Uit die raadsleden komen dan ook 7 leden van het schepencollege, 1 voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn en de burgemeester. Ten minste één lid van het college moet van het andere geslacht zijn. Gelijktijdig worden voor West-Vlaanderen ook 72 provincieraadsleden gekozen. Om de verkiezingen vlot te laten verlopen wordt in Knokke-Heist op 9 verschillende locaties gestemd, in 40 verschillende stembureaus. Elk stembureau wordt bemand door een voorzitter, een secretaris en 4 bijzitters. Voor het verwerken van de stemmen organiseert de gemeente 14 bureaus voor het tellen van de stemmen van de gemeenteraadsleden en evenveel voor het tellen van de provincieraadsleden. Knokke-Heist heeft 408 personen nodig om alle tel- en stembureaus te bemannen. De gemeente doet dan ook een oproep aan vrijwilligers om hun naam op te geven.

Voor verdere inlichtingen kan men terecht bij de dienst Burgerzaken (contactpersoon : Anne Bailyu - 050 630 125) of via e-mail op burgerzaken@knokke-heist.be