23.3.12

Verminderd aanbod De Lijn in buitengebied “ontoelaatbaar”

De tien gemeenten uit de regio Brugge, waaronder Knokke-Heist, hebben van De Lijn een brief ontvangen waarbij zij op de hoogte gebracht werden van de voorgestelde wijzigingen in het aanbod van De Lijn voor 2012. Dit schrijven werd ondertussen uitvoerig besproken op het burgemeestersoverleg. Uit deze brieven blijkt dat de voorgestelde besparingen in het algemeen alle gemeenten, maar vooral de buitengebieden treffen terwijl het net de inwoners van deze gebieden zijn die voor ontsluiting van deze delen van de gemeente beroep doen op de dienstverlening van De Lijn. De burgemeesters zijn het dan ook unaniem eens dat een vermindering van de dienstverlening ontoelaatbaar is. De burgemeesters menen dat alle pistes moeten opengehouden worden om de basismobiliteit die prioritair is, te verzekeren. Is een gratis dienstverlening nog houdbaar? Wat is de weerslag van een beperkte verhoging van de prijs van het busvervoer? Het is dan ook een spijtige zaak te moeten vaststellen dat de prioriteit gelegd wordt bij het verminderen van de dienstverlening. De burgemeesters hebben nu de vertegenwoordigers van De Lijn uitgenodigd om in een constructieve dialoog deze problematiek te bespreken.