21.3.12

N-VA Knokke-Heist pleit om beter te doen met minder.

In een mededeling zegt de N-VA Knokke-Heist het financieel beleid à la Di Rupo van Burgemeester Lippens te hekelen. “Er is volgens mij weinig of geen verschil tussen de ‘ bric-à-brac ‘ maatregelen van Burgemeester Lippens en Di Rupo”, zegt Anne Maertens van de plaatselijke afdeling. “Het is juist dat er een gedeelte van de schuld is afgebouwd maar dit kon enkel door de verkoop van gronden. Deze gronden kunnen natuurlijk maar één keer worden verkocht. Vandaag is helemaal niet duidelijk hoe men de rest van de hoge schuld zal afbouwen. De Gemeentebelangen zouden zich beter bescheiden opstellen als het over toekomstige projecten gaat. In het huidige financieel beleid van Knokke-Heist zitten te weinig structurele maatregelen. Ondertussen krijgen doorsnee gezinnen in Knokke-Heist het steeds moeilijker om hier te kunnen blijven wonen. Ook over 4.9 miljoen kapitaal dat is verdwenen in de Dexia-put zwijgt men bij de Gemeentebelangen in alle talen. We zijn er dan ook zeker van dat men na de verkiezingen de buikriem in Knokke-Heist zal aanspannen en dat we ons aan nieuwe belastingen zullen mogen verwachten. Een verdere verhoging van de parkeergelden en andere taksen zijn onafwendbaar. Vandaag wil men niet raken aan de 0% aanvullende gemeentebelasting. De vraag is enkel hoelang men dat zal kunnen blijven volhouden. De N-VA afdeling eist dan ook een verdere afbouw van de schuld maar pleit vooral voor grotere efficiëntie door beter te doen met minder” aldus Anne Maertens.