11.3.12

Voorjaarstijdschrift van “Cnocke Is Hier”

Het voorjaarsnummer van de heemkundige kring “Cnocke Is Hier” verschijnt deze week voor de ruim 600 leden binnen en buiten Knokke-Heist. Erik Willems kroop opnieuw in zijn pen en schreef over het ontstaan van de “Frères” te Knokke, verlucht met zeldzaam fotomateriaal. Eddy Lambrecht, specialist van WO I, toont beelden van het fronttoerisme tijdens het interbellum met centraal de ‘Kaiser Wilhelm II’ Batterij. In de rubriek ‘Vergeten figuren’ komt Jules Vermeille in de kijker, bij middel van een bijdrage van Emiel Van Quathem. Paul Mattelaer brengt de ontstaansgeschiedenis van de familie Lippens (deel II), een onuitgegeven familiekroniek uit de woelige jaren tussen protestanten en katholieken. Danny Lannoy schreef een korte geïllustreerde rubriek over burgemeester Lodewijk De Klerck. Ook aan bestuurslid Gerard Adriaenssens, die eind december 2011 overleed, wordt een passende bijdrage geleverd. Lid worden kan door storting van 12 € (storten op IBAN BE26 7380 3197 1929). De leden ontvangen 2 tijdschriften per jaar met bijdragen over het ‘Knokke van Toen’.


Verdere activiteiten:
In het kader van het 40 jarig bestaan van ‘Cnocke is hier’ is er een fototentoonstelling in Scharpoord van 8 tot 30 september (vrije toegang)
Op zondag 7 oktober is er de Grote Ruilbeurs in de benedenzaal van het cultureel centrum.
Vrijdagavond 9 november 2012 is er een lezing in het kader van de kunsttentoonstelling van Sincfala VAN HET ATELIER NAAR DE KUST. Voorzitter Danny Lannoy heeft als onderwerp gekozen: ‘Van Knocke naar St. Anna ter Muiden’, een kijk op het werk en leven van de Duitse impressionist Paul Baum. (vrije toegang).