12.3.12

Opletten voor malafide reclameronselaars

De laatste dagen worden handelaars opgebeld om advertenties in te lassen in publicaties, zogenaamd van politie of brandweer. De brandweer en Lokale Politie van Knokke-Heist hebben momenteel geen weet van dergelijke publicaties. Het gaat dus om hetzij tijdschriften die in andere gemeenten verschijnen, hetzij fictieve uitgaven om mensen op te lichten. In het verleden heeft er wel al eens iemand dergelijke advertenties met eerlijke bedoelingen opgehaald. De betrokkene heeft zich wel eerst bij de Politie persoonlijk aangemeld waarna zijn gegevens werden vermeld op het interne infonet zodat bij gebeurlijke navraag door burgers dit door de politie kon bevestigd worden. Het ging toen om persoonlijke contacten bij handelaars. De persoon die op deze manier advertenties verwierf, was in het bezit van een badge. Indien u als handelaar voor een advertentie wordt gecontacteerd, is het altijd een goede reflex om te vragen naar de naam en coördinaten van deze persoon. Ga nooit in op een telefonische vraag in en geef zeker geen vertrouwelijke gegevens door. Vraag eventueel om iets van documentatie toe te sturen zodat dit kan nagetrokken worden. Ook bij het persoonlijk aanspreken is het steeds wenseljk om te vragen naar een identificatie!Bij vragen e.d. kan men steeds de lokale politie opbellen op het nummer 050 619 600. Liefst zo vlug mogelijk na het bezoek zodat de persoon kan opgespoord worden om na te gaan of de reden van zijn bezoek al of niet juist was.