11.3.12

Gewestelijke kaderdag Gezinsbond Oostkust in Knokke-Heistt

Op de jaarlijkse gewestelijke kaderdag van de Gezinsbond Oostkust was de afdeling Knokke ‘gastvereniging’. De bestuursleden verzorgden in Scharpoord het onthaal en deden de logistiek onder leiding van voorzitter Anne Bailyu. De gewestelijke kaderdag is bedoeld om de bestuursleden van de verschillende afdelingen van de Gezinsbond van de Oostkust nuttige informatie bij te brengen over de organisatie. Via www.gezinsbond.be komt men trouwens alles aan de weet over de gezinsvereniging: het behartigen van de belangen van gezinnen op sociaal-cultureel en politiek vlak en het stimuleren van het verenigingsleven. In de namiddag werd de vernieuwde website voor de bestuursleden gepresenteerd door de educatief medewerker Anne-Marie Vandemeulebroucke. Voorzitter van het gewest Eric De Wasch uit Blankenberge dankte de vele bestuursleden voor hun jarenlange inzet, en gaf hen een ereteken in brons of goud. Hij deed verder een oproep om in Zeebrugge een gezinsbondsbestuur op te richten. Ere-voorzitter van de afdeling Knokke Annie Vandenbussche kreeg het boek “De crisis in onszelf, uitdagingen voor gezin en samenleving” van Roger Pauly.