14.3.12

OCMW-raad kijkt terug op succesvol 2011

De OCMW-raad in Knokke-Heist heeft zich zopas over de rapportages voor vorig jaar gebogen. Daaruit blijkt dat in 2011 steeds meer inwoners van de badstad de weg naar het Sociaal Huis gevonden hebben. Het aantal bezoeken aan de balie is met 10 procent toegenomen. Dat waren er bijna 30 per dag. Opmerkelijk was vorig jaar de sterke stijging van de vragen naar hulp bij energiemaatregelen en het opladen van budgetmeters voor gas en elektriciteit. Ook het aantal vragen over thuiszorg ging in stijgende lijn. Het Thuiszorgplatform Knokke-Heist heeft dan ook de overlegcoördinatie versterkt. Opmerkelijk, in vergelijking met ander regio’s, is daarbij de uitstekende participatie van huisartsen waardoor de praktische afstemming beter verloopt. In de loop van dit jaar worden de resultaten verwacht van het project “[BOOZ]t voor Welzijn”. Dat is het seniorenbehoeftenonderzoek. De thuisbezorgde maaltijden voor senioren kenden dank zij de nieuwe formule van de koude lijn een groeiend succes. In de Sociale Dienst van het OCMW werden verder belangrijke tendensen vastgesteld. Het aantal financiële steundossiers is met een vijfde verminderd tegenover 2010. Hoewel het aantal steundossiers daalde stijgt het aantal contacten met de maatschappelijk werker. "Dat betekent dat er ook heel wat cliënten intensief begeleid worden zonder enige financiële tussenkomst", zegt OCMW-voorzitter Annie Vandenbussche. Deze begeleidingen bestaan uit het in orde brengen en houden van hun sociale zekerheid (Kinderbijslag, werkloosheids- of ziektevergoeding,…).