14.3.12

Eén centraal meldpunt voor geweld en misbruik

Vanaf nu is er één centraal telefoonnummer voor elk vermoeden van geweld. Van 9 uur tot 17 uur kan iedereen op het nummer 1712 terecht met vragen en meldingen, en dat discreet en gratis. Geweld, misbruik en kindermishandeling zijn maatschappelijke problemen die een bijzonder zware impact hebben op iedereen die hierbij betrokken is. De voorbije jaren was duidelijk geworden dat er nood is aan één aanspreekpunt waar de burger terecht kan. Op 7 plaatsen in Vlaanderen bemannen medewerkers van beide diensten een meldpunt dat bereikbaar is via één nummer: 1712. Via een doorschakelsysteem komt de beller terecht bij het meldpunt in zijn eigen regio. Voor de oproeper zijn er geen kosten. Geleidelijk aan worden de bestaande werkingen rond slachtofferhulp, partnergeweld en ouderenmisbehandeling in dit meldpunt geïntegreerd. Op jaarbasis verwacht men zo’n 16.000 meldingen.