16.3.11

Tegemoetkoming voor schade door regenval en overstromingen

De Gouverneur van West-Vlaanderen, Paul Breyne, wenst eraan te herinneren dat aanvragen tot financiële tegemoetkoming voor schade veroorzaakt door de langdurige regenval en de overstromingen van 11 tot 17 november 2010 uiterlijk tegen 31 maart 2011 moeten ingediend worden bij de dienst Rampenschade. Aanvragen tot financiële tegemoetkoming voor schade veroorzaakt door de overvloedige regenval van 16 augustus 2010 en de overvloedige regenval van 26 augustus 2010 kunnen nog tot 31 mei 2011 ingediend worden.

De aanvraag tot financiële tegemoetkoming dient aangetekend verstuurd te worden aan:
De Gouverneur van West-Vlaanderen

Federale Diensten - Rampenschade

FAC KamgebouwK.

Albert I – laan 1/5 bus 6

8200 Brugge