17.3.11

Binnen 2 jaar mogelijk digitale bouwaanvragen

Knokke-Heist heeft zijn stafmedewerker die vertrouwd is met de Geografische Informatie Systemen afgevaardigd om te zetelen in de werkgroep die een drastische vereenvoudiging van bouwaanvragen bestudeert. Dergelijke aanvragen zijn nu te omslachtig. Een stapel formulieren en plannen moet worden ingediend bij de lokale dienst Stedenbouw, die dan bij een heleboel instanties adviezen moet inwinnen. Over enkele jaren zal het mogelijk zijn om een bouwaanvraag online te doen. Het bijgevoegde digitaal plan zal dan direct online beschikbaar zijn voor de adviserende instanties. Men zal vervolgens ook de stand van zaken van het dossier online kunnen opvragen. Naar schatting zal het indienen van digitale bouwaanvragen ten vroegste in 2013 mogelijk worden.

Meer info over dit project via: www.digitalebouwaanvraag.be