14.3.11

Toyota sluit tijdelijk alle fabrieken in Japan

Terwijl de havens van Tokio en ten zuiden daarvan hun activiteiten grotendeels hebben hervat is er minder goed nieuws van een van de grootste autoproducenten. Volgens de BBC heeft Toyota aangekondigd tijdelijk al haar fabrieken in Japan te sluiten. Dit zal zonder enige twijfel gevolgen ressorteren voor de aanvoer van nieuwe wagens in Zeebrugge. De sluiting heeft te maken met opgelopen schade en het rantsoeneren van elektriciteit, maar vooral met de wens om het personeel in de gelegenheid te stellen zich om hun families te bekommeren. Bij ICO in onze kusthaven neemt men een afwachtende houding aan. ICO ontvangt in Zeebrugge onder meer auto' s van Toyota, Mitsubishi, Suzuki en Mazda. Algemeen is de verwachting dat in Japan tijdelijk een fikse recessie zal toeslaan. Gezien het land de derde grootste economie huisvest na de Verenigde Staten en China, zal dit wereldwijd gevolgen hebben. De hoop is evenwel dat de reconstructie zal zorgen voor een snelle heropbloei van de economie, zoals dat het geval was na de aardbeving Kobe in 1995. De schade veroorzaakt door de aardbeving en tsunami zal de verzekeringsmaatschappijen naar schatting 2.220 miljard euro kosten. Gezien alle risico’s uiteindelijk wereldwijd herverzekerd zijn zal de ramp in Japan ALLE verzekeringspremies de hoogte in jagen, ook bij ons.