19.3.11

Supermaan stelt teleur

Ook boven Knokke-Heist rees gisteravond de zogeheten ‘supermaan’. De volle maan die boven de oostelijke horizon verscheen had de grootste afmetingen in circa 18 jaar. Maar spectaculair was het echt niet. De maan kwam door haar ellipsvormige baan iets dichter bij de aarde dan gewoonlijk. Kort na 19u zaterdagavond was de maan 356.757 km verwijderd van onze badstad. Soms staat die evenwel 50.000 km verderaf. Sommige astrologen beweren dat de supermaan het voorteken is van extreme weersomstandigheden en zelfs apocalyptische toestanden. Dat is uiteraard je reinste onzin. Astrologie is geen wetenschap en puur boerenbedrog. De maan bij opkomst hier boven Heist-West had trouwens voor de leek nauwelijks iets ongewoons.