17.3.11

Zeeuwse gemeenten willen meer info over hun leerlingen in Vlaamse scholen

Scholen in Knokke-Heist, Brugge en andere Vlaamse gemeenten, waar kinderen uit Zeeuws-Vlaanderen school lopen, krijgen een brief in de bus van de gemeentebesturen van Sluis, Terneuzen en Hulst. De Zeeuwse gemeenten beklagen zich erover dat ze te weinig zicht hebben op de Nederlandse leerlingen die in Vlaanderen naar school gaan. Die leerlingen zijn vrijgesteld van de Nederlandse leerplichtwet, tenminste als de leerplichtambtenaren van de Zeeuws-Vlaamse gemeenten jaarlijks de schoolresultaten en een vrijstellingsformulier ontvangen. Dat gebeurt blijkbaar niet altijd. Ook als een Nederlandse scholier in Vlaanderen in de loop van het jaar van school verandert, worden de gemeenten over de grens vaak niet op de hoogte gebracht. En als de jongere plots stopt met de lessen te volgen in een Vlaamse school weten de Zeeuws-Vlaamse gemeenten dat meestal niet. Dat zorgt voor problemen. Als de leerling niet meer in Vlaanderen op school zit vervalt namelijk de vrijstelling, en moeten de Nederlandse gemeenten weer optreden volgens de Nederlandse leerplichtwet.