8.11.11

Verhoogd toezicht op het Recyclagepark

Vanaf nu wordt bij de ingang van het recyclagepark in Knokke-Heist verscherpte controle uitgevoerd op het aangeboden grof huisvuil. Dat komt omdat misbruiken werden vastgesteld. Uit recente steekproeven van de afgevoerde containers grof huisvuil is gebleken dat er een stijging is van het aandeel restafval. Dat moet echter in de restafvalzak worden gedeponeerd en dient te worden aangeboden voor de eigen deur. Ook moeten in de badstad allerlei fracties beter gesorteerd worden. Het gaat om harde plastics, constructiehout, verpakkingsfolies, piepschuim en oude metalen. Vele dergelijke fracties kunnen onbeperkt en gratis worden aangeboden op het recyclagepark in aparte containers. Verder zal er op het recyclagepark langs de Sluisstraat ook bij de perscontainer en open container voor grof huisvuil een verhoogd toezicht zijn door de parkwachters. Ondanks allerlei misbruiken is het toch zo dat de recyclagegraad in Knokke-Heist de laatste 6 jaar gestegen is van 60 naar 65 %. Men is dus op de goede weg.

Voor alle informatie: www.horizonnet.be en www.knokke-heist.be
Horizon Net nv: Gemeenteplein 22, tel. 050 47 24 40