7.11.11

Nederlands deel van de Damse Vaart in andere handen

De Nederlandse Rijkswaterstaat is niet langer verantwoordelijk voor het deel van de Damse vaart dat op Nederlands grondgebied ligt. Het kanaal dat 200 jaar geleden tussen Brugge en Sluis gegraven werd op last van Napoleon wordt overgedragen aan het polderbestuur ‘Scheldestromen’. De reden is het feit, dat het kanaal "niet langer voor de scheepvaart van belang" is. In Sluis ligt echter wel nog een plan om verbinding met de zee te zoeken via de Damse Vaart, de Siphon en het Schipdonkkanaal naar Zeebrugge. Dat heeft echter weinig slaagkans. De vaart heeft wèl een belangrijke recreatieve functie voor de Zwintriathlon en andere zwemwedstrijden. Bij strenge vorst wordt ook de schaatsmarathon Sluis-Brugge-Sluis op de dichtgevroren vaart gehouden. Het waterschap Scheldestromen wil echter pas als eigenaar van het Nederlandse deel van de Damse vaart optreden als achterstallig onderhoud is verricht en de kwaliteit van de kanaalbodem bekend is. Onderzoek heeft inmiddels al uitgewezen dat nog geen actie nodig is voor bestrijding van bodemverontreiniging.