8.11.11

Veilig met de fiets naar de achterhaven

Het Havenbestuur van Zeebrugge zet alles in het werk om het Masterplan Fiets versneld uit te voeren. Momenteel wordt het bestaande fietspad langs de oostelijke oever van het Leopoldkanaal doorgetrokken, door de aanleg van twee tunnels, tot aan het Minervaplein op de grens van Zeebrugge met Knokke-Heist. Op die manier wordt ook aansluiting gemaakt op de Kustfietsroute. In mei volgend jaar zal deze aansluiting in gebruik kunnen genomen worden. Deze werken lopen parallel met de werken aan de interne havenrandweg. Verder moet dit vaartfietspad werknemers naar bedrijven in de Zeebrugse achterhaven brengen. Dit zal gebeuren via een nieuwe fietsbrug over het Schipdonkkanaal en het Leopoldkanaal ter hoogte van de Palingpot in Ramskapelle. Er komt ook een ongelijkgrondse kruising over de spoorlijn Brugge-Knokke en de Alfred Ronsestraat. Voor deze aansluiting is momenteel een ontwerpstudie en een kostenraming aangevraagd. De verbinding moet gerealiseerd worden in 2013. In de Maritieme Logistieke Zone is, teneinde de zone te ontsluiten voor fietsers, een dubbelrichtingsfietspad aangelegd. Bij de realisatie van de A11, waarvan de werken starten in 2014, zullen toegangspoorten onder de autosnelweg gebouwd worden, zodat het fietspad aansluiting vindt op de woonzone Dudzele.