10.11.11

Staking in Glasfabriek

Vrijdag hebben de 200 arbeiders van AGC Glass Europe in Zwankendamme het werk neergelegd. Ook in vijf andere vestigingen van AGC Glass wordt gestaakt. De arbeiders eisen anciënniteitsverlof zoals de bedienden in het bedrijf. Verder vragen ze aan de directie een inspanning om de koopkracht te verbeteren. Eerder verwierpen de personeelsleden in Zwankendamme reeds een nieuwe CAO en ook een verzoeningsvergadering eind oktober leverde niets op.