23.6.11

Provincieraadslid tegen ontpolderen Zwinbuffer in Knokke-Heist

Provincieraadslid Bernard De Cuyper verzet zich tegen het inpalmen van landbouwgebied door verstedelijking en natuurcompensatie. Concreet wil hij dat de Vlaamse overheid de Nederlandse visie over de ontpoldering volgt. Onze noorderburen beslisten onlangs om de Hedwigepolder niet onder water te zetten. De Cuyper wil dat het besluit voor de ontpoldering van de Zwinbuffer eveneens wordt teruggedraaid. “In Knokke-Heist wordt de landbouw reeds zwaar getroffen door een reeks nieuwe bouwprojecten', zegt De Cuyper. “Daarnaast heeft de ontpoldering van het Zwinbekken met 120 ha ten koste van landbouwgrond geen maatschappelijk draagvlak. De ontpoldering zal handen vol geld kosten en de verzanding van het Zwin niet kunnen beletten.” Een alternatief is volgens hem de zandbanken in zee waarop de windmolens staan afbakenen als natuurgebied.

Ook provincieraadslid Hugo De Plecker houdt later vandaag een interventie, waarbij hij bij de deputatie zal aandringen om aan de minister-president van de Vlaamse regering te vragen alternatieven te zoeken voor de ontpoldering. Op zijn argumentatie komen we later terug.